Kucharz

Ramowy program kursu:

1. Przepisy i normy obowiązujące w gospodarce żywnościowej.
2. Technologia gastronomiczna i towaroznawstwo w gastronomii.
3. Zapoznanie i obsługa maszyn i urządzeń gastronomicznych.
4. Wartości energetyczne produktów.
5. Zasady zdrowego żywienia.
6. Zastosowanie warzyw, ziemniaków, grzybów i owoców oraz mąki i kasz w technologii gastronomicznej.
7. Ocena towaroznawcza mleka i jego przetworów – zastosowanie w produkcji gastronomicznej.
8. Technika sporządzenia zup i sosów.
9. Ocena towaroznawcza mięsa zwierząt rzeźnych, drobiu i ryb oraz ich zastosowanie w produkcji potraw.
10. Charakterystyka procesów gastronomicznych.
11. Potrawy garmażeryjne i ich walory smakowe i odżywcze.
12. Przygotowywanie stołów konsumpcyjnych do przyjęć okolicznościowych.
13. Dekorowanie potraw.
14. Planowanie i rozliczanie produkcji.
15. Potrawy typu fast-food.
16. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas zadań praktycznych.

Czas trwania kursu – 100 godzin lekcyjnych.