Oferta szkoleniowa

Jeżeli chcesz zdobyć nowy zawód, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej.

Prowadzimy działalność edukacyjną i szkoleniową.  Pomagamy podwyższać kwalifikacje, zdobywać nowe uprawnienia oraz umiejętności.

Od początku swojej działalności ściśle współpracujemy zarówno z instytucjami naukowo – technicznymi, jak i wiodącymi firmami z branży drzewnej oraz budowlanej. Kadrę nauczycielską stanowi grono znakomitych dydaktyków i fachowców o praktycznym doświadczeniu w nauczanych zawodach.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, ciągle poszerzamy zarówno swoją ofertę szkoleniową jak i zaplecze techniczne niezbędne do efektywnej nauki.

Nasze kursy i szkolenia skupiają się na praktycznej nauce zawodu i nabyciu umiejętności, których wymagają pracodawcy, przygotowujemy również do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

Uczestnicy szkoleń uzyskują zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej świadectwo ukończenia  kursu kwalifikacyjnego.

Na podstawie zdobytego doświadczenia oraz analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy przygotowaliśmy dla Państwa bogatą ofertę szkoleń i kursów zawodowych.