FOTOGRAF

Ramowy program kursu:
1. Podstawowe wiadomości z zakresu fotografii cyfrowej i analogowej.
2. Budowa i funkcje aparatów fotograficznych. Ich typy zastosowania
a) rodzaje, możliwości, wyposażenie,
b) obiektywy, oświetlenie dodatkowe,
c) rodzaje kart pamięci do zapisu zdjęć,
d) prawidłowy pomiar ekspozycji,
e) zastosowanie filtrów fotograficznych.
3. Obraz fotograficzny i jego kompozycja
a) światło w obrazie,
b) głębia ostrości,
c) perspektywa,
d) ruch w obrazie /zamrożony i dynamiczny/.
4. Parametry aparatu – wykorzystanie w praktyce
a) ustawianie jakości rejestracji obrazu,
b) rejestracja w trybie manualnym i pełnej automatyki,
c) kolorystyka zdjęcia a balans bieli,
d) korekta balansu bieli automatyczna i wg wzorca,
5. Fotoreportaż z ulic i miasta,
6. Architektura np. zabytki, budynki, ciekawe miejsca,
7. Fotografia przyrodnicza – krajobrazy, miasta, lasy, parki.
8. Zdjęcia portretowe.
9. Zdjęcia na spotkaniach okolicznościowych.
10. Podstawy obróbki i zarządzania zbiorami zdjęć
a) podstawowe informacje o korekcie obrazu w programach graficznych – Photoshop, PaintShopPro, Gimp,
b) laboratorium fotograficzne – przygotowanie plików, samodzielne wydruki – przygotowanie plików.
Czas trwania kursu – 150 godzin lekcyjnych.
.