CUKIERNIK

1. Podstawowe wiadomości z zakresu gastronomii i cukiernictwa

a) terminologia stosowana w gastronomii i cukiernictwie,
b) normy pokarmowe, obliczanie wartości odżywczej potraw, składniki żywności, piramida zdrowego żywienia,
c) surowce i materiały pomocnicze stosowane w cukiernictwie – sposoby doboru surowców do poszczególnych wyrobów,
d) techniki rozpoznawania przydatności surowców do produkcji,
e) najnowsze osiągnięcia w dziedzinie gastronomii i cukiernictwa.,
2. Przepisy BHP i HACCP
a) przepisy BHP i przeciwpożarowe,
b) zasady utrzymania, wymogi systemu HACCP,
a) nowoczesne urządzenia w gastronomii i cukiernictwie,
b) organizacja stanowiska pracy i jego wyposażenie,
c) zastosowanie nowoczesnych urządzeń w utrzymaniu wysokiego standardu wyrobów.
3. Technologie prac cukierniczo -ciastkarskich
a) procesy technologiczne stosowane w produkcji wyrobów cukierniczych – obróbka termiczna,
b) technologia prac ciastkarsko – cukierniczych,
c) receptury różnych wyrobów cukierniczych – sporządzanie różnego rodzaju ciast i wyrobów cukierniczych oraz sporządzanie kremów, mas, polew itp.
d) sposoby dekorowania różnych wyrobów,
e) wyroby cukiernicze na specjalne okazje – wyroby bankietowe, ekspozycje i aranżacja na stołach bankietowych i okolicznościowych.
4. Zajęcia praktyczne
a) gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym,
b) procesy produkcji wyrobów cukierniczych.
Czas trwania kursu – 150 godzin lekcyjnych.