Cennik

Koszt egzaminu czeladniczego:

  • dla uczniów do 18 roku życia – 350 zł

  • dla osób dorosłych – 550 zł

Koszt egzaminu mistrzowskiego – 990 zł

 

Świętokrzyska Akademia Rzemiosła współpracuje z inicjatywą, którą tworzą i która łączy Izby Rzemieślnicze, Cechy Rzemiosł, organizacje szkoleniowe, organizacje pracodawców, a także Klastry Przedsiębiorców na podstawie podpisanego w dniu 17 października 2015r., porozumienia o współpracy („Umowa powołania inicjatywy klastrowej pod nazwą – Akademia Rzemiosła Polskiego”) oraz umowy współpracy (z dnia 21 kwietnia 2016r.).

Wobec powyższego, jako że, zrzeszone podmioty działają w podobnych sektorach oraz są instytucjami powiązanymi, współpracując ze sobą i uzupełniają się w ramach podjętej inicjatywy.

Istotnym jest fakt, iż nasza oferta jednoznacznie wskazuje, że egzaminy zawodowe będą realizowane przez Izby Rzemieślnicze, które są członkami Klastra, z którym współpracujemy.

Realizacja oferowanych przez nas usług odbywa się zgodnie z wszelkimi standardami oraz w oparciu o przepisy prawa:

– Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. 1989 nr 17 poz. 92.z późn. zm.);

– Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64);

– Rozporządzenie MEN z 14 września 2012r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 2012 poz. 1117 ze zm.).

W odniesieniu do kwestii opłat za egzaminy zawodowe informujemy, że z uwagi na charakter naszej inicjatywy oraz biorących w niej udział członków, ceny wskazane w ofercie są cenami, które uwzględniają zarówno promocje jak i dofinansowania do egzaminów, które jesteśmy gotowi ponieść w związku z realizacją celów wobec podjętej z Klastrem  współpracy.