KOWAL

Ramowy program kursu:
1. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w branży mechanicznej.
2. Magazynowanie i składanie materiałów i wyrobów kowalskich.
3. Posługiwanie się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń.
4. Rozpoznawanie podstawowych technik wytwarzania.
5. Wykonywanie podstawowych czynności kowalskich.
6. Kucie matrycowe, prasowanie, tłoczenie, przycinanie.
7. Wykonywanie i naprawianie wyrobów kowalskich metodą kucia ręcznego
a) rysunek techniczny,
b) objętość materiału,
c) kontrola temperatury nagrzewanej stali,
d) obróbka cieplna i cieplnochemiczna.
8. Wykonywanie wyrobów kowalskich metodą kucia maszynowego.
a) nagrzewanie wsadu,
  • rodzaje materiałów do kucia,
  • temperatura nagrzewania materiału,
  • przygotowanie wsadu,
  • obsługa urządzeń grzejnych,
  • nagrzewanie wsadu,
  • grzanie i chłodzenie materiału,
  • wady materiałów kowalskich,
  • obliczenia technologiczne.
b) wykonywanie elementów metodą kucia maszynowego.
Czas trwania kursu – 150 godzin lekcyjnych.