DEKARZ

Ramowy program kursu:
I. Zajęcia teoretyczne
1. Wprowadzenie do zawodu – ogólne wiadomości o obiektach i materiałach budowlanych.
2. Przestrzeganie przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
3. Dokumentacja techniczna
a) elementy rysunku technicznego, konstrukcje geometryczne, rzuty prostokątne i taksometryczne, rysunek odręczny i szkicowy,
b) dokumenty techniczne, architektoniczno – budowlane, elementy miernictwa budowlanego.
II. Zajęcia praktyczne
1. Dobieranie materiałów, narzędzi i sprzętu, przygotowywanie prac dekarskich.
2. Wykonywanie izolacji termicznej dachów i stropodachów.
3. Obróbki blacharskie.
4. Krycie dachów: blachą, papą, dachówką, płytami dachowymi, folią i materiałami powłokowymi.
5. Montaż okien połaciowych, świetlików i włazów dachowych.
a. Konserwacja, naprawy i remonty pokryć dachowych. Prace przy pomocy technik alpinistycznych.
Czas trwania kursu – 150 godzin lekcyjnych.