KRAWIEC – kurs kroju i szycia

Ramowy program kursu:
1. BHP w krawiectwie, podstawowe oprzyrządowanie i czynności krawieckie.
2. Ocena posiadanych wiadomości z zakresu krawiectwa.
3. Wiadomości z maszynoznawstwa – budowy maszyn, rodzajami i ich przeznaczeniem.
4. Zasady konstrukcji i modelowania odzieży.
5. Praktyczne zapoznanie się z materiałami i ich własnościami w krawiectwie.
6. Rysunek zawodowy: konstrukcja i modelowanie.

7. Krawiectwo artystyczne.
8. Nauka szycia

a) nauka szycia ręcznego,
b) fastryga, ścieg pętelkowy i za igłą,
c) sposoby przyszywania: zatrzaski, haftki,  gumki, itp.
d) zapoznanie się z rodzajami dodatków  krawieckich i pasmanterią,

9. Nauka szycia na maszynie

a) budowa maszyny, nauka nawlekania nici i ustawiania ściegu,
b) szycie na maszynie z nićmi i na sucho,
c) szycie elementów odzieży: spódnica, spodnie – techniki podstawowe.

10. Wykroje, formy

a) nauka korzystania z żurnalowych wykrojów, form,
b) omówienie płaszczyzny linii ciała,
c) praktyczna nauka zdejmowania miary,
d) przygotowywanie szablonów,
e) dopasowanie form do figury,
f) nauka ekonomicznego krojenia tkaniny.

11. Szycie spódnicy i/lub spodni

a) robienie formy, krojenie tkaniny, fastrygowanie, miara, poprawki po mierze,
b) wszywanie zamka, wykańczanie.

12. Nauka szycia na maszynie specjalistycznej overlock.

Czas trwania kursu – 120 godzin lekcyjnych