CIEŚLA

Ramowy program kursu:
I. Zajęcia teoretyczne
1. Zagadnienia ogólno-prawne.
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa i pierwsza pomoc przedlekarska.
3. Podstawy budownictwa ogólnego.
4. Technologia robót ciesielskich.
5. Dokumentacja techniczna robót ciesielskich.
II. Zajęcia praktyczne
1. Obróbka ręczna drewna.
2. Obróbka maszynowa drewna.
3. Prace w klejarni.
4. Wykonywanie połączeń ciesielskich.
5. Wykonywanie ścian i stropów drewnianych.
6. Wykonywanie wiązarów i dźwigarów dachowych.
7. Wykonywanie rusztowań i pomostów.
Czas trwania kursu – 150 godzin lekcyjnych.