BETONIARZ – ZBROJARZ

Ramowy program kursu

1. Zarys teorii w zawodzie betoniarz–zbrojarz.
2. Techniczne podstawy budownictwa.
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa i pierwsza pomoc przedlekarska.
4. Materiałoznawstwo i technologia robót zbrojarsko-betoniarskich.
5. Technologia robót zbrojarskich
a) organizacja stanowiska pracy,
b) przygotowywanie zbrojenia,
c) montaż i układanie zbrojenia w deskowaniach i w formach.
6. Technologia robót betoniarskich
a) organizowanie stanowiska pracy,
b) wykonywanie deskowań i form,
c) wykonywanie mieszanek betonowych i zapraw budowlanych,
d) układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, pielęgnacja świeżego betonu,
e) wykonywanie elementów monolitycznych,
f) wykonywanie remontów i napraw konstrukcji betonowych.
7. Zajęcia praktyczne – wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
a) przygotowanie zbrojenia do montażu,
b) montaż i układanie zbrojenia w deskowaniu i formach,
c) wykonywanie mieszanek betonowych,
d) układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, pielęgnacja betonu.
Czas trwania kursu – 150 godzin lekcyjnych
.