ELEKTROMECHANIK

Ramowy program kursu:
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa w przedsiębiorstwie samochodowym.
2. Podstawy konstrukcji maszyn.
3. Elektronika i elektrotechnika.
4. Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych.
5. Eksploatacja pojazdów samochodowych.
6. Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami .
7. Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
a) metody diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
b) dokumentacja związana z przyjęciem pojazdu samochodowego,
c) zakres diagnostyki układów elektrycznych i elektro nicznych pojazdów samochodowych,
d) pomiary diagnostyczne układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
e) interpretacja wyników pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
f) ocena stanu technicznego elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych,
g) sporządzanie dokumentacji wykonanych pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych układów samochodowych.
8. Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
a) metody naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
b) narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
c) demontaż układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
d) wymiana uszkodzonych układów lub elementów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
e) sporządzanie kalkulacji wykonanej usługi. Podstawy działalności gospodarczej w branży samochodowej.
Czas trwania kursu – 150 godzin lekcyjnych.