Drukarz

Ramowy program kursu:

I. Zajęcia teoretyczne.

1. Podstawy poligrafii
a) przestrzeganie przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej oraz
ochrony środowiska,
b) charakteryzowanie procesów
poligraficznych i technik
drukowania,
c) stosowanie materiałów
poligraficznych,
d) posługiwanie się dokumentacją
techniczną i technologiczną.
2. Technologia drukowania płaskiego.
3. Technologia drukowania wklęsłego.
4. Technologia drukowania wypukłego.
5. Technologia drukowania sitkowego.

II. Zajęcia praktyczne.
1. Drukowanie offsetowe wielobarwne.
2. Użytkowanie i obsługa maszyn
fleksograficznych.
3. Technika drukowania offsetowego
wielobarwnego
a) wykonywanie form drukowych oraz
odbitek z form drukowych,
drukowanie offsetowe.

Czas trwania kursu – 150 godzin lekcyjnych.